INEX dobrovoľníkom tento rok aj v Grónsku

inex_logo_135x90

Dobrovoľnícke projekty pre mladých ľudí predstavujú nielen možnosť vycestovať do cudzej krajiny, ale najmä príležitosť prežiť dva až tri týždne v neobyčajnom multikultúrnom prostredí.

Nové workcampy 2011 v databáze INEXU

inex_workcampy

Chceš ísť na workcamp? Jasné že chceš! Workcamp ti prináša možnosť vycestovať do zahraničia a vykonávať dobrovoľnícku činnosť v 10 až 30 člennej skupine mladých ľudí z celého sveta.

Instagram