Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na letný jazykový kurz 2012

Zadarmo na jazykový kurz do Rakúska

O štipendium sa môžu v roku 2012 uchádzať študenti a doktorandi z humanitných odborov. Termín na predkladanie žiadostí o štipendium je do 15.3.2012.

Instagram