Školenie “Od problémov k argumentom”

Školenie “Od problémov k argumentom”

Toto školenie bolo moje prvé a určite nebude ani posledné, a preto odporúčam každému záujemcovi, aby neváhal a zapojil sa, lebo učenie sa týchto vecí neformálnou formou je určite jedno z najefektívnejších.

Otvorenie priestorov na Átriových domkoch

Členovia Mldiinfo, zástupcovia organizácií AIESEC, ESN a Študentský parmalnt

Našim zámerom je vytvoriť miesto pre stretnutia a dobrovoľnícku činnosť aktívnych študentov v ich voľnom čase. Chceme sa vzájomne informovať a inšpirovať ohľadom príležitostí počas vysokej školy.

Instagram