Európska dobrovoľnícka služba

Desiatky mladých ľudí sa zapojilo cez Mladiinfo do tohto programu a vycestovali do zahraničia.

Čo: zmysluplné projekty v organizáciách v zahraničí s grantom EÚ
Pre koho:
mladý človek, 17-30 r.aj zo znevýhodneného prostredia
Aktivity: 
mládež, deti, kancelária, príroda, šport, umenie, médiá…
Kde:
celá Európa a ďalšie krajiny sveta
Trvanie: 2 až 12 mesiacov, najčastejšie 6 až 12 mesiacov
Náklady: hradené z grantu, žiadne ďalšie poplatky nie sú
Grant Erasmus+: ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, kurz jazyka, príspevok na cestovné

Cieľom programu je naučiť sa nové veci a získať cenné skúsenosti formou neformálneho vzdelávania.

official_erasmus_plus_logo

“Moja najlepšia pracovná aj životná skúsenosť.”
Štefánia Centková, dobrovoľníčka v Belgicku

“Najlepší rok môjho života, bez preháňania.”
Lucia Škutková, dobrovoľníčka v Nemecku

“Jedna z najlepších vecí, čo sa mi v živote stali.”
Michal Kuracina, dobrovoľník v Rusku

“Neuveriteľne to pomohlo mojej angličtine.”
Veronika Štefečková, dobrovoľníka v Litve


Postup v 3 krokoch

1. Oslov prijímajúcu organizáciu v zahraničí

 – Hľadaj v databáze ponúk alebo organizácií

2. Presvedč ich, že si vhodný kandidát, najneskôr do 2.2.2017

3. Dohodni sa s nimi, kedy nastúpiš, môžeš najskôr 1.5.2017

Mladiinfo je vysielajúca organizácia

Európska dobrovoľnícka služba (EDS, anglicky EVS) umožňuje zúčastniť sa zaujímavých projektov v zahraničí s grantom EÚ. Účastník neplatí žiadne poplatky, okrem príspevku na cestovné (ak ho úplne nepokrýva grant). Je to jednoduché. Do projektu budeš zapojený ty, prijímajúca organizácia a vysielajúca organizácia. Prijímajúca organizácie je tá, v ktorej budeš v zahraničí pôsobiť ako dobrovoľník. Vysielajúca organizácia ťa oficiálne vyšle na projekt. Mladiinfo má akreditáciu ako vysielajúca organizácia a pomôže ťa vyslať na projekt (nemusíš sa nikde registrovať).

 

Ako si nájsť projekt?

Existujú 2 databázydatabáza ponúk a databáza organizácií.
Databáza ponúk
 obsahuje aktuálne dobrovoľnícke ponuky rôznych organizácií.
Databáza organizácií obsahuje všetky akreditované organizácie.
Find EVSEVS vacancy sú príklady Facebookových skupín s aktuálnymi ponukami.
Organizácie v ktorých už sú/boli EVS dobrovoľníci cez Mladiinfo je možné iniciatívne osloviť.
Mladiinfo máva aktuálne ponuky na web stránke a Facebooku.

Určite si pozri aj Často kladené otázky.

 

Kontakty

Základné informácie o programe:

Ľudmila Mäsiarová
projektová asistentka
bývalá EDS dobrovoľníčka v materskej škole v Poľsku, 2016

mobil: 0944 903 039
email: ludmila.masiarova(a)mladiinfo.sk

 

Po akceptovaní zahraničnou organizáciou:

Ondrej Mäsiar
koordinátor pre vysielanie dobrovoľníkov
bývalý EDS dobrovoľník v Mladiinfo v Macedónsku, 2010

mobil: 0907 330 521
e-mail: evs@mladiinfo.sk

 

 

Je možné si dohodnúť osobné info stretnutia v Mlynskej doline, Átrikové domky blok F. č. 49b.

Často sa pýtate

Peniaze: ubytovanie a strava sú zabezpečené, vreckové je 55-145 eur/mesiac podľa krajiny
Úrad práce: 
odporúčame sa evidovať počas trvania projektu, nevzniká povinnosť osobne preukazovať aktívne hľadanie zamestnania počas projektu v zahraničí
Zdravotná poisťovňa: je potrebné mať Európsky preukaz zdravotného poistenia
Chceme ísť dvaja: umiestniť 2 kamarátov alebo pár na projekt nie je jednoduché, treba sa snažiť presvedčiť prijímajúcu organizáciu o tom, že je to dobré rozhodnutie
Budem už mať 30 rokov: nevadí, v deň podania projektu nesmieš mať 31

 

Viac informácii

Často kladené otázky
Naši dobrovoľníci v zahraničí
Dojmy z projektov
Život po EDS
Blog so skúsenosťami
Netreba mať ružové okuliare, príklad jednej skúsenosti – EVS: Tak ti treba, načo si sa tam trepala?
Facebook album – V zahraničí cez program Európska dobrovoľnícka služba

 

Pred odchodom

 

Príklad projektu v Poľsku a v Rusku 

Po projekte v Macedónsku

 

Pozitívny pohľad firiem na dobrovoľníctvo

Ak vás zaujíma uplatnenie dobrovoľníkov po projekte: Život po EDS