Hľadáme 1 dobrovoľníčku do Mladiinfo v Macedónsku!

Nová socha Alexandra Macedónskeho v centre Skopje

Čo: 1 miesto v rámci Európskej dobrovoľníckej služby Kde: hlavné mesto Macedónska Skopje Kedy: 1.4. – 31.12.2015 (9 mesiacov, neskorší nástup možný, odchod pred Vianocami tiež) Hradené: ubytovanie, strava, vreckové, poistenie, cestovné Prihlášky do: 22.3.2015 (nedeľa) Video o Mladiinfo a dobrovoľníkoch v rokoch 2010-2011 Predstavujeme náš legendárny projekt v krajine, kde sa zrodila Mladiinfo myšlienka, keď sme tu ako dobrovoľníci strávili nezabudnuteľný rok. Teraz túto […]

Konzultácia v Mladiinfo, Tomáš z UPeCe