Aktivity

  • Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí cez médiá a podujatia (viac).
  • Koordinujeme zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské neziskové organizácie (viac).
  • Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia (viac).
  • Vzdelávame študentov v programe Learn nad Travel (viac).
  • Organizujeme medzinárodných projekty pre mladých (viac).
  • Sme hrdým aktívny členom Mladiinfo International (viac).

 

Informujeme o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí

Šírime informácie o zaujímavých podujatiach a vzdelávacích aktivitách pre mladých ľudí na Slovensku a v zahraničí najmä v oblasti neformálneho vzdelávania. Odpovedáme na otázky a poskytujeme podporu k téme vzdelávanie. Využívame Facebook stránku a skupinu, osobné kontakty a účasť na podujatiach (dni kariéry, festivaly, vzdelávacie akcie).

antoaneta_ivanova

"Organization with amazing young spirit!"
Antoaneta Ivanova, CEO Mladiinfo International

20. November 2015

Koordinuejeme zahraničných dobrovoľníkov pre organizácie

Náš prvý dobrovoľník Lud Toussaint z Francúzska získal ocenenie Dobrovoľník roka priamo od pána prezidenta? Dobrovoľníkov hosťujeme od roku 2014. Pomáhať aj iným organizáciám získať dobrovoľníkov zo zahraničia.

volunteer of the year award (2)

(Naši dobrovoľníci Lud z Francúzska a Ana z Macedónska boli nominovaní na ocenenie Dobrovoľník roka na Slovensku)

Ana Alibegova

"The best place for your EVS project!"
Ana Alibegova, EVS volunteer from Macedonia

20. November 2015

Vysielame slovenských dobrovoľníkov do zahraničia

Množstvo dobrovoľníkov z celého Slovenska vycestovalo prostredníctvom programu Európska dobrovoľnícka služba do zahraničia. Ich zoznam aj s linkami na organizácie nájdete tu.

Lucia Škutková

"Najlepší rok môjho života, bez preháňania."
Lucia Škutková, dobrovoľníčka v Nemecku

19. November 2015

Vzdelávame študentov v programe Learn nad Travel

Vzdelávací a praktický program pre študentov VŠ s aktivitami v Mladiinfo office v Mlynskej doline a možnosťou účasti na viacerých medzinárodných projektoch. Viac informácií.

Moses_150x150

"I have met great people and opportunities."
Agele Moses Taban, Learn and Travel

20. November 2015

 

Organizujeme rôzne projekty pre mladých

Príkladmi takýchto projektov je projekt Mladiinfo ambasádori alebo medzinárodné projekty Viac

michal_budaj

"Vynikajúci mix ako sa naučiť niečo nové."
Michal Budaj, tréning v Poľsku

21. November 2015