Založte organizáciu – prečo a ako založiť občianske združenie

Si aktívny? Nevieš si predstaviť svoj život bez stále nových výziev a nových nápadov? Chceš meniť svoje okolie, ľudí a všetko okolo seba k lepšiemu? Alebo rovno zmeniť svet! Potom vitaj medzi aktivistami! Možno ste skupina nadšencov niekde na strednej alebo vysokej škole, ktorá má za sebou prvé zorganizované podujatia, akcie. Ak uvažujete o tom ako pracovať profesionálnejšie ako ešte viac zmeniť svet okolo vás, tak jednou z možností môže byť založenie vlastnej organizácie. Najčastejšou formou je občianske združenie. 

Nápad

Ako prvé budeš potrebovať nápad a pár ľudí, ktorím sa tvoj nápad páči. Vaša nová organizácia musí sledovať nejaký cieľ a mať predstavu o aktivitách, ktorými svoj cieľ alebo ciele budete napĺňať. Ak teda takéto spoločné ciele máte hurá do zakladania.

 

Postup v skratke

Občianske združenia sú právnickými osobami. Vznikajú registráciou. Registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Návrh na registráciu združenia môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (tzv. prípravný výbor). Návrh podpíšu a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Vzor návrhu na registráciu nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

K návrhu pripoja stanovy, v ktorých uvedú predovšetkým: názov združeniasídlo (treba skúsiť pohľadať vhodné priestory), cieľ činnostiorgány združenia. Pred písaním stanov odporúčame na internete vyhľadať a preštudovať niekoľko príkladov stanov existujúcich združení a ich stanov a inšpirovať sa.

Aktuálne informácie o registrácii a vzory dokumentov nájdeš na stránke Ministerstva vnútra SR – Občianske združenia

 

Zdroje financovania

Na Slovensku existuje veľké množstvo organizácií, ktoré vás môžu finančne, materiálne a dobrovoľnícky podporiť. Všetko sa bude odvíjať od oblasti  ktorej sa venujete. Niektoré možnosti sumarizujeme tu:

Iuventa pre všetkých, ktorý sa venujú mládeži
Iuventa – Erasmus +, najmä medzinárodné aktivity
Iuventa grantová podpora práce s mládežov
Niektoré nadácie: Intenda, Nadácia PontisNadácia SPP, Nadácia Orange, Nadácia Ekopolis a mnohé ďalšie

 

Prajeme veľa nápadov a entuziazmu!