V Mlynskej doline sme získali priestory pre našu činnosť

Mladiinfo získalo na svoje aktivity priestory na internáte v Mlynskej doline Átriové domky blok F. Miestnosť nám bola poskytnuté vďaka podpore vedenia internátov. V Mlynskej doline býva spolu niekoľko tisíc domácich a zahraničných študentov. Práve pre nich pripravujeme aktivity na podporu mobility študentov, zvyšovania záujmu o výmenné programy, iné kultúry ale aj dobrovoľníctvo a študentský aktivizmus.


Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK (“Mlyny”) je najväčším ubytovacím zariadením na Slovensku s kapacita 6.500 lôžok. Počas školského roka (september-jún) poskytuje ubytovanie študentom UK a iných vysokých škôl, ale aj ďalším záujemcom-neštudentom. V lete (júl-august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti (apartmány, hostel, ubytovňa) za výhodné ceny (pre viac informácií navštívte stránku Letneubytovanie.sk).