Štúdium v Škandinávii bez školného

Hlavným dôvodom prečo som sa rozhodol pre štúdium v Dánsku je, že je bezplatné.

Hovorí sa že “Nič nie je zadarmo”, to je síce pravda v mnohých prípadoch, ale v Škandinávii je možné získať kvalitné vzdelanie, bez toho aby sme museli platiť školné. Ďalším dôvodom bolo,  že Škandinávia je charakteristická svojou vysokou životnou úrovňou a takisto preto, pretože, cudzinci žijúci v jednej zo Škandinávskych krajín majú rovnaké práva a nárok na sociálne zabezpečenie ako domáci obyvatelia.

Štúdium
Škandinávske univerzity používajú progresívnu metodiku výučby, ktorá je výrazne menej hierarchicky založená, čo znamená, že študent a profesor majú viac otvorený a priateľsky pristúp. Prednášky sú v anglickom jazyku. Skúšky sú zhruba raz za 2-3 mesiace, prebiehajú vo forme skupinového projektu a individuálnej verbálnej obhajoby.

Náklady
Náklady bezprostredne spojené so štúdiom ako sú knihy a skriptá sa pohybujú okolo 100 – 200 EUR za semester, z vlastnej skúsenosti viem, že materiály je možné zohnať od študentov vyšších ročníkov, zapožičať v knižnici či oskenovať. Odhadované životné náklady v závislosti od krajiny a mesta a samozrejme individuálne od študenta /náklady na ubytovanie, transport, stravu a zábavu/ sa dajú reálne vmestiť do  zhruba 450-550 EUR mesačne. Priemerná študentská mzda sa pohybuje okolo 12-14 EUR.

Väčšina z univerzít ponuka medzinárodným študentom ubytovanie. Zrenovované a udržiavané izby s wireless internetom a plastovými oknami, či kuchynky s modernou bielou technikou sú samostatnosťou. V mnohých internátoch sú spoločenské miestnosti s biliardom, TV či rôznymi spoločenskými hrami, sú výborným miestom na nadviazanie nových kontaktov či priateľstiev. V každom meste je väčšinou jazyková škola, kde sa vyučuje domáci jazyk a lekcie sú zadarmo, zhruba 3-4 krát do týždňa. Návšteva jazykovej školy už počas štúdia, môže veľmi pomôcť v budúcnosti ak sa študent rozhodne zostať a pracovať v cieľovej krajine.

Najneskôr do troch mesiacov po vstupe do krajiny musí každý študent podať žiadosť o povolenie k pobytu, na väčšine univerzít sa žiadosť podá v spolupráci s univerzitou. S povolením na pobyt vzniká študentovi cudzej statnej príslušnosti nárok na pracovne povolenie a môže si hneď hľadať prácu, poprípade začať pracovať.

Práca popri štúdiu
Študenti majú možnosť si nájsť zamestnanie a prácu počas týždňa a cez víkendy. Počas letných prázdnin môžu študenti pracovať na plný úväzok, ich pracovné povolenie im to umožňuje. Všetci študenti, ktorí naozaj hľadali prácu si ju do maximálne dvoch mesiacov našli. S prácou je to síce na začiatku pobytu ťažšie, ale počas pobytu, ako sa študent trocha viac zorientuje v prostredí, by to nemal byť problém. Po skončení už dvojročného programu, má študent nárok na podporu až do výšky 1400 EUR mesačne počas obdobia 2 rokov v závislosti od štátu, v ktorej študent navštevoval Univerzitu.

Domáci
Škandinávci sa síce môžu zo začiatku zdať chladní a neosobní, ale po dlhšom čase si študent na tunajšiu mentalitu zvykne a určite si nájde medzi domácimi mnoho priateľov. Škandinávci sú omnoho otvorenejší v akceptovaní ľudí zo zahraničia do spoločnosti, omnoho viac ako v Anglicku či v Nemecku, počas nášho pobytu som sa nikdy nestretol s tým, že by sa  na študentov nahliadalo ako na ´menej cenných´ či ľudí z ´Východného bloku´.

Viac o možnosti študovať v Dánku a ostatných Škandinávskych krajinách na stránke Scandinavianstudy.com. Užitočné informácie nájdete aj na stránke SAIA.sk (Dánsko).
Autor: Roman Hutira, spoluzakladateľ Scandinavianstudy.com
Študoval Hotel management a international sales and marketing management na
University College of Northern Jutland