Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na letný jazykový kurz 2012

Štipendium: na 3-týždenný letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku
Pre koho: študenti a doktorandi z humanitných odborov
Uzávierka: 15. 3. 2012

 

Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at. Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk.